Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Statuten


Doel:

Van de Stichting is het geven van materiële en immateriële steun aan lichamelijke en meervoudig gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden (Artikel 2 van de Statuten). De Stichting Les Oiseaux Bleus is opgericht op 21 januari 2002, ter continuering van de reeds jarenlange inzet van vele vrijwilligers van de Maurice Maeterlinckschool (M.M.S.) en van Het Apostolisch Genootschap.

Werkterrein
Vooralsnog Le Kef en omgeving. Continuïteit in de concrete betrokkenheid is essentieel om van niets naar een goed uitgerust centrum voor gehandicapten te groeien. Investeren in bouw en vooral investeren in mensen ter plekke! Onze doelstelling maakt het mogelijk later elders projecten te ondersteunen. Voorlopig vraagt Le Kef al onze aandacht. Essentieel: wij ondersteunen met kennis en kunde. Het project is van Le Kef, de inzet van Tunesisch talent is essentieel. Primair is wat Tunesië zelf kan bekostigen en wij vullen aan met wat noodzakelijk is.
Stacks Image 36

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me