Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Patrick Secherling
Wat is uw functie in het bestuur of binnen de stichting?
Ik ben gehandicapt (spastische verlamming) en zit in een elektrische rolstoel. Ik help/ ondersteun de andere vrijwilligers in het project door gebruik te maken van mijn eigen ervaringen.
Wat motiveert u zich in te zetten voor ' Les Oiseaux Bleus'?
Ik wil een voorbeeld zijn voor o.a. de leerlingen, ouders, personeel van de school 'El Wikef' en voor vele anderen in Tunesië. En laten zien dat je ondanks je beperkingen, toch veel kunt doen en bereiken, samen met de mensen om je heen.
Hoe bent u betrokken geraakt met de activiteiten van 'Les Oiseaux Bleus'?
In 1998 ben ik met een groep van drie oud-leerlingen van de Maurice Maeterlinckschool in Delft op werkbezoek in Le Kef, Tunesië geweest. De school bevond zich toen op een heel kleine locatie. Wat ik daar zag, greep mij zo aan dat ik graag mee wilde helpen om de kinderen een betere toekomst te geven.
Heeft uw (dagelijks) werk raakvlakken (gehad) met de projecten die uitgevoerd zijn/worden door ' Les Oiseaux Bleus'?
Ik heb op de Maurice Maeterlinckschool gezeten. Dat is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap of langdurig zieke leerlingen. Sinds 1990 ben ik cliënt van tyltylactiviteitencentrum 'Vuurvogel' in Den Haag. Ik voer veel werkzaamheden uit met behulp van aanpassingen (bijv. een hoofdspriet waarmee je kunt tekenen, computeren, enz.) Deze kennis en ervaringen gebruik ik ook voor het werken in Tunesië. Ook mijn eigen ervaringen betreffende logopedie, fysiotherapie en ergotherapie komen van pas in dit vrijwilligerswerk.
Wat zou u (aspirant) vrijwilligers willen meegeven als advies, motivatie of ervaring t.a.v. de gerealiseerde projecten?
"Door stap voor stap aan het project te werken met de mensen aldaar, kom je tot de beste resultaten".

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me