Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Ans Kool-Ruis
Wat is uw functie binnen het project?
Mijn functie binnen het project is coördinator. Als contactpersoon tussen de stichting, de jonge mensen en de Tunesische vrienden die daaraan meewerken, heb ik in al die jaren vele bijzondere ervaringen opgedaan. Ik werk graag vanuit een universele humanitaire en religieuze levenshouding, gericht op concrete actie, uit respect en liefde voor mensen en cultuur.
Heeft uw (dagelijks)werk raakvlakken (gehad) met projecten die uitgevoerd zijn/worden door Les Oiseaux Bleus?
Nadat de toenmalige directeur van de Maurice Maeterlinckschool in 1991 een bezoek aan Le Kef had gebracht, ben ik in 1992 als lerares van de Maurice Maeterlinckschool gevraagd dit project - wat toen de naam had
"Scholen helpen Scholen" van de grond te krijgen. De eerste werkreizen naar Le Kef maakten direct al duidelijk hoe nodig onze hulp was. Voor de meervoudige gehandicapte kinderen was geen enkele hulp op medisch, therapeutisch gebied aanwezig. Een lange weg van contacten met ouders, autoriteiten, met sociale diensten, etc. lag voor.
In 1997 kreeg ik extra hulp van een aantal jongeren om de Tunesische kansarme meervoudige gehandicapte kinderen in een meer menswaardig bestaan te voorzien. In het bijzonder op het gebied van het inrichten van een tijdelijk centrum voor hulp en een begin van scholing voor deze kinderen en Tunesische vrijwilligers.
Sinds 1997 gaat daar elk jaar een groep jongeren heen om om het zomerkamp te organiseren. Vanuit de Maeterlinckschool en het Delftse Sophia Revalidatiecentrum gaan er jaarlijks diverse specialisten naar projecten van Les Oiseaux Bleus in Tunesië. Er komen er ook regelmatig Tunesische begeleiders naar Nederland om hier stages te lopen op divers vakgebied. Sinds 21 januari 2002 zijn alle activiteiten gebundeld in de Stichting “Les Oiseaux Bleus” (De Blauwe Vogels).

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me