Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

John van der Linden
Wat is uw functie in het bestuur?
M'n functie binnen het bestuur is secretaris. Maar de inhoud, naast de secretariële taken, is toch vooral meer betrokken zijn met de veelheid van activiteiten welke wij als stichting met de vele vrijwilligers ondernemen.
Ans Kool ken ik al vele jaren. Vanaf haar eerste betrokkenheid bij Le Kef leef ik sterk mee met het bijzondere van deze ongezochte, min of meer toevallig ontstane relatie met Tunesië.
Wat motiveert u, zich in te zetten voor Les Oiseaux Bleus?
Mijn motivatie heeft alles te maken met m'n bewogen betrokkenheid met de meervoudig gehandicapte kinderen in de aanvankelijk kansloze situatie waarin zij verkeerden. Evenzeer is m'n motivatie verankerd in het gevoel mee te kunnen helpen heel concreet bruggen te kunnen bouwen met en naar mensen in deze arabisch, islamitische, multiculturele samenleving die Tunesië is. Een klein land, vol eeuwenoude verbindingen met Europa, Afrika, het Midden Oosten. Er is veel verwantschap in onze geschiedenis, en er is zoveel wat we met elkaar gemeen hebben, veel meer dan de direct waarneembare verschillen.
Hoe bent u betrokken geraakt met de activiteiten van Les Oiseaux Bleus?
Door het bestuur van Het Apostolisch Genootschap ben ik enkele jaren geleden gevraagd om mee te helpen aan het opzetten van een stichting waarin alle activiteiten gebundeld zouden worden.
Welke opleiding of (praktijk)ervaring heeft u gehad om bestuurder te kunnen zijn?
Heeft uw (dagelijks)werk raakvlakken (gehad) met projecten die uitgevoerd zijn/worden door Les Oiseaux Bleus?
Voor mijn werk binnen de stichting heb ik zeker nut van m'n opleiding als klinisch psycholoog, m'n jarenlange management ervaring in het bedrijfsleven en m'n kennis van gedrag, van organiseren en ontwikkelen. Doch onmisbaar is m'n gevoel van barmhartigheid en diep gevoelde betrokkenheid bij zoveel waardevolle mensen, hier in Nederland en in Tunesië.

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me