Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Paul van der Velden
Wat is uw functie in het bestuur?
Binnen het bestuur van de stichting vervul ik de rol van administrateur en contactpersoon voor de jongeren en de externe contacten.
Wat motiveert u, zich in te zetten voor Les Oiseaux Bleus?
Dat vind ik lastig te zeggen, maar ik denk dat de veelzijdigheid van de werkzaamheden mij motiveert. Omdat wij de lijntjes zo kort mogelijk proberen te houden heb je, zowel in Nederland als in Tunesië, contacten met de direct betrokkenen. Daardoor zie je de voortgang van het project en weet je ook zeker dat alles goed besteed wordt. Verder inspireert mij zeker de inzet die iedereen altijd weer heeft voor het project, zowel in Nederland als ook zeker in Tunesië.
Hoe bent u betrokken geraakt met de activiteiten van Les Oiseaux Bleus?
Vanaf het moment dat de jongeren bij het project betrokken werden ben ik bij het project betrokken geweest. Op het moment dat ik van het project kennis nam, in 1996, maakte ik deel uit van de toenmalige "Groep van Zes" van het jongerennetwerk. Door het enthousiasme van één van de andere leden van de "Groep van Zes" heb ik me destijds opgegeven voor het eerste zomerkamp in 1997 en heb daar nooit spijt van gehad.
Welke opleiding of (praktijk)ervaring heeft u gehad om bestuurder te kunnen zijn?
Heeft uw (dagelijks)werk raakvlakken (gehad) met projecten die uitgevoerd zijn/worden door Les Oiseaux Bleus?
In mijn dagelijks werk als senior HRMS specialist (Enterprise Resource Planning / dat is standaardsoftware, die de belangrijkste bedrijfsfuncties integreert in één totaalpakket) heb ik weinig raakvlakken met werkzaamheden die ik voor Les Oiseaux Bleus doe. Dat ervaar ik echter als zeer prettig.
Wat zou u (aspirant) vrijwilligers willen meegeven als advies, motivatie of ervaring t.a.v. de (gerealiseerde) projecten?
"Met respect voor de ander en een gezond stukje flexibiliteit kan je veel bereiken en ontstaat er een waardevolle wederzijdse vriendschapsband."

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me