Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Geschiedenis - In het kort
Reeds in de 80-er jaren waren er vanuit Delft contacten met Le Kef, een plaats in het achterland van Tunesië, gericht op het creëren van voorzieningen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg. Bij een bezoek rond 1990 aan Le Kef van vertegenwoordigers van het Delftse Onderwijs in het kader van „Scholen helpen Scholen
bleek, dat er geen enkele voorziening was voor meervoudig gehandicapte kinderen. Geen opvang, geen school, geen begeleiding, geen fysiotherapie.

Dit moment was het startpunt voor Johan Taal - directeur van de M.M.S. (voor gehandicapte kinderen) in Delft - actie te ondernemen om in Le Kef aandacht te geven aan deze „vergeten kinderen.
Ans Kool-Ruis, lerares aan de M.M.S. werd gevraagd dit project van de grond te tillen. Dat betekende contacten leggen met bestuurlijke instanties op regionaal en plaatselijk niveau, en vooral met de ouders van gehandicapte kinderen en met vrijwilligers ter plekke.
De intense betrokkenheid bij dit project van Mustapha Aloui, destijds directeur Sociale Zaken in Le Kef en Sabri Dachraoui, is voortdurend van essentieel belang.

De bouw van een school en revalidatiecentrum is mogelijk geworden door financiële bijdragen van het Ministerie van Sociale Zaken, aangevuld met substantiële bijdragen vanuit Nederland.
Stacks Image 155
Stacks Image 153

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me