Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Oprichting stichting

Maandag 21 januari 2002

Om af te maken waar ze aan begonnen zijn en om de hun toevertrouwde gelden goed te beheren. Daarom werd op 21 januari 2002 in Delft de Stichting Les Oiseaux Bleus opgericht. De stichting spant zich in, om in het Tunesische Le Kef de bouw te voltooien van een centrum voor meervoudig gehandicapte kinderen waarin zich tevens een school bevindt. Als dit centrum klaar is, kijkt de stichting verder.


In 1997 reisde de eerste groep apostolische jongeren af naar Tunesië, om daar een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject dat van de Maurice Maeterlinckschool uitging. Ze brachten materialen naar Le Kef voor de inrichting van een school voor meervoudig gehandicapte kinderen. In de jaren daarna hielden ze zich bezig met inrichtings- en onderhoudswerkzaamheden en organiseerden vakantiekampen voor weeskinderen en voor dove en gehandicapte kinderen. Dit laatste in afwachting van de start van de bouw van een geheel nieuw Centrum "El Wifek", "door samenwerking sterk"!
In het najaar van 2002 werd het eerste deel van het centrum geopend en volgens plan moet de totale bouw in 2005 worden afgerond. Een dergelijk centrum werd nog niet eerder gerealiseerd in Tunesië en behalve doorzettingsvermogen, organisatietalent en de essentiële samenwerking is er nog meer nodig om het van de grond te krijgen.

Geld bijvoorbeeld, dat op veel manieren bij elkaar wordt gebracht. Door kleine en grote sponsors en door acties. Zo zijn er mensen die hun verjaardagsgeld op de rekening van de stichting storten, maar er zijn ook organisaties die het goede doel een warm hart toedragen zoals b.v. de Delftse Kiwanis, Shell Tunesië, Stichting Dabar.nu, etc..

Ook zijn er acties die het nodige opbrengen, zoals de sponsorfietstochten, sponsorlopen, benefietconcerten, motortochten, etc. in Almelo, Alkmaar, Amersfoort, Delft, Sittard, etc. Hartverwarmend, teveel om op te noemen. Al met al steeds weer een forse injectie voor de rekening die ieder jaar in de zomer flink slinkt. In 2001 werd ca. € 15.000,-- bijeengebracht en vervolgens uitgegeven, onder meer aan bouwkosten, materialen, tenthuur voor het vakantiekamp en het eten en drinken van de kinderen en hun Tunesische begeleiders. Pertinent niet aan reis- of verblijfkosten van de deelnemende jongeren (ook dit jaar reizen er weer een kleine twintig af naar Tunesië om daar de handen uit de mouwen te steken).

De noodzaak om een stichting op te richten werd onder meer opgemerkt door de huidige voorzitter Johan Taal en de penningmeester Paul van der Velden. Zij signaleerden dat het steeds moeilijker werd om als persoon te blijven handelen namens de drie deelnemende partijen aan het project. Daarbij was het voor sponsors soms lastig om zicht te krijgen op een doel dat tussen drie instanties in hing. Daarom zijn die drie partijen nu in de stichting verenigd: Johan Taal (voorzitter) treedt op namens de Maurice Maeterlinckschool, Paul van der Velden (penningmeester) namens de jongeren en John van der Linden (secretaris en oudste) vertegenwoordigt Het Apostolisch Genootschap.


Haar prachtige naam heeft de stichting te danken aan het boek De blauwe vogel dat de Franstalige Vlaamse schrijver – en tevens naamgever van voornoemde school - Maurice Maeterlinck (1862-1949) in 1909 schreef en dat recentelijk is herschreven door Rein Broere. In dat boek gaan de kinderen Mytyl (lichamelijk gehandicapt) en Tyltyl (geestelijk gehandicapt) samen op zoek naar een blauwe vogel, omdat hun buurmeisje ernstig ziek is. In een droom hebben ze gehoord, dat alleen die blauwe vogel haar kan genezen. Ze zoeken de hele wereld af, maar vinden de vogel nergens. Ten einde raad schenken ze het meisje hun enige bezit, een witte vogel. Het kind geneest en wordt weer gelukkig.
Dat is precies wat de stichting wil betekenen voor de meervoudig gehandicapte kinderen in Le Kef en omgeving. 'We willen iets van onszelf geven, in de hoop dat de kinderen gelukkig zullen zijn', verwoordt Paul van der Velden met betrekking op de keus voor de naam van de stichting.
Bestuur Stichting Les Oiseaux Bleus
Stacks Image 179
Stacks Image 223
Stacks Image 231
Stacks Image 233
Stacks Image 235
Stacks Image 241
Stacks Image 237
Stacks Image 239
Stacks Image 175
Stacks Image 183
Stacks Image 211
Stacks Image 225
Stacks Image 227
Stacks Image 229

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me