Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Geen droom meer

Dit jaar viert de Stichting Les Oiseaux Bleus feest! De bouw van het centrum El Wifek ('door samenwerking sterk') is voltooid. Door vele Tunesiërs en Nederlanders is hierin samengewerkt. Ook door apostolische jongeren als activiteit in de zomerprojecten. Dit jaar vieren we tevens het tiende jaar van dit jongerenproject! Op 3 mei is het centrum feestelijk geopend! De droom is werkelijkheid geworden!
tekst Monique Groot
Dit jaar viert de Stichting Les Oiseaux Bleus feest! De bouw van het centrum El Wifek ('door samenwerking sterk') is voltooid. Door vele Tunesiërs en Nederlanders is hierin samengewerkt. Ook door apostolische jongeren als activiteit in de zomerprojecten. Dit jaar vieren we tevens het tiende jaar van dit jongerenproject! Op 3 mei is het centrum feestelijk geopend! De droom is werkelijkheid geworden!

Meervoudig gehandicapte kinderen uit El Kef en omgeving kunnen nu naar school en krijgen therapie. In de pauzes kunnen de kinderen in de prachtige speeltuin (een geschenk van het Westland College en de Wilde Ganzen) van El Wifek spelen. Ze hoeven niet meer verstopt te worden in achterkamertjes, ver van de wereld: ze zijn er nu deel van! ‘Het centrum tekent zich als een wit baken van hoop af tegen de strakblauwe hemel’, zegt Johan Taal, directeur van de Maurice Maeterlinckschool in Delft en bestuurslid van de stichting, op de site van Les Oiseaux Bleus (www.lesoiseauxbleus.org).
Broeders, zusters en jeugd in veel gemeenschappen hebben aan de realisatie van die droom meegewerkt. Mede dankzij die hulp staat er nu dat prachtige centrum in El Kef. In september zal De Stroom uitgebreid aandacht schenken aan dit tienjarige jubileum en aan de feestelijke opening van El Wifek aan het begin van deze maand.
De stichting wordt níet opgeheven: er is nog veel werk te doen en ook in de toekomst blijft (financiële) steun nodig. Les Oiseaux Bleus blijft in Tunesië werken, omdat daar in de afgelopen jaren een goed netwerk is opgebouwd en er nog steeds veel vraag is naar hulp bij het opzetten van voorzieningen voor meervoudig gehandicapte kinderen. Ook deze zomer is er weer een kinderkamp dat grotendeels verzorgd wordt door apostolische jongeren. En op zondag 21 mei is er een benefietconcert in Heerenveen (aanvang 15.00 uur). Het werk gaat gewoon door! Op 9 en 10 september zal in het kader van het jubileum een feestelijk weekend georganiseerd worden voor alle vrijwilligers die in de afgelopen jaren naar Tunesië reisden om er aan het centrum te werken of om de kinderen een onvergetelijke zomer te geven. Op zaterdag is er een reünie in de Maurice Maeterlinckschool in Delft en op zondag een grootschalig benefietconcert in de plaats van samenkomst in Den Haag. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Tunesië? Op www.lesoiseauxbleus.org vindt u altijd het laatste nieuws! In De Stroom van
september meer.
Overgenomen uit De Stroom mei 2006 © Het Apostolisch Genootschap
Oct 2012
Jul 2012
Jul 2011
Jun 2011
Aug 2010
Jul 2010
Jul 2009
Jun 2009
Oct 2008
Jul 2008
Aug 2007
Oct 2006
Aug 2006
Apr 2006
Sep 2005
May 2005
Dec 2004
Jul 2003
Jan 2002
Jul 2001
Aug 1999

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me