Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

Brief Mustapha Aloui

Wanneer de mens een droom heeft, dan maakt hij er werk van en wanneer zijn droom hem wordt ontnomen, dan wordt hij een wanhopige. Ongetwijfeld hebben veel mensen mooie dromen, doch slechts enkele geven zich volkomen om hun droom tot werkelijkheid te maken.
Het verhaal van het wederkerige is het verhaal van het delen
Onderstaande brief is van de hand van Mustapha Aloui. Hij stond als directeur sociale zaken aan de wieg van het project in El Kef. Inmiddels werkt hij op een van de ministeries in Tunis met als taakveld Mensenrechten. Een unieke plek voor een inspirerende, bevlogen man. Zijn brief, uit het Frans vertaald, heeft hij geschreven voor De Stroom uit dankbaarheid voor zo velen die het ideaal van broeder- en zusterschap delen.
Wanneer de mens een droom heeft, dan maakt hij er werk van en wanneer zijn droom hem wordt ontnomen, dan wordt hij een wanhopige. Ongetwijfeld hebben veel mensen mooie dromen, doch slechts enkele geven zich volkomen om hun droom tot werkelijkheid te maken. De droom, het ideaal is als een korrel graan die je in cultuur moet weten te brengen en verzorgen teneinde een rijke oogst te ontvangen.
Alles begint met
'één': de lange weg met een eerste stap, een grote muur met een kleine steen.
Mensenwerk in het belang van menswaardigheid is niet zomaar klaar en toch is het eenvoudig om te doen. En degenen die dachten dat het niet onmogelijk zou zijn, hebben het waargemaakt!
Een aantal jaren geleden ontstond er een droom d tussen El Kef en Delft. Het betrof werk ten bate van de meervoudig gehandicapte kinderen uit El Kef om voor hen een school te bouwen, geheel passend bij hun specifieke noden en mogelijkheden. Nu is deze droom gerealiseerd dankzij de inzet en ondersteuning door overheid en particuliere initiatieven. Evenwel, het is altijd de wind die de boot voortstuwt; zonder wind geen vooruitgang.
De komst van Hollandse studerende jonge mensen die geloven in het werken aan verbondenheid tussen mensen, is kenmerkend voor dit verhaal van solidariteit tussen generaties en volkeren, van onderling begrip tussen culturen en religies.
In het echt delen toont zich hun grootmoedigheid. Dat diepe gevoel geeft - meer dan woorden kunnen zeggen - verlichting en vreugde, verdraagzaamheid en nederigheid.
De met elkaar opgedane ervaringen zijn veelvoudig, de echo in het hart is eeuwig. Telkens schieten woorden te kort om emoties, overdenkingen en gevoelens weer te geven.
Onder de Tunesische zon vinden jonge harten elkaar weer. Een andere kijk op de wereld is indrukwekkend en een krachtige levensmoed spreekt uit hen, nu zij wederom bewijs leveren van medemenselijkheid, van vrede en solidariteit tussen alle volkeren van de wereld. Zo zijn zij hier temidden van een volk dat met trots leeft in haar kleine land.
En toch, het is niet slechts het hoopvolle begin, het is ook het middel voor eenieder om te participeren in een grotere wereld. Participeren is delen, is het bewijs van je bestaan geven.
Uw vriend van verre en toch u zeer nabij,
dr. Mustapha Aloui
(vertaling J. van der Linden)
Oct 2012
Jul 2012
Jul 2011
Jun 2011
Aug 2010
Jul 2010
Jul 2009
Jun 2009
Oct 2008
Jul 2008
Aug 2007
Oct 2006
Aug 2006
Apr 2006
Sep 2005
May 2005
Dec 2004
Jul 2003
Jan 2002
Jul 2001
Aug 1999

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me