Les Oiseaux Bleus

Geeft vleugels aan de hoop

EL WIFEK in LE KEF

Vanaf 1997 zijn Nederlandse jongeren van Het Apostolisch Genootschap en anderen, elke zomer in actie in Tunesië. De eerste jaren is er gewerkt aan inrichting en aankleding van het weeshuis van El Kef. Later is gewerkt aan een tijdelijk schoolverblijf voor gehandicapte kinderen en vanaf 2002 is gewerkt aan de bouw en inrichting van het nieuw gebouwde Centrum “El Wifek” (=Door samenwerking sterk), school en revalidatiecentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen.
Het werkterrein lag aanvankelijk in de provincie El Kef. Continuïteit in de concrete betrokkenheid is essentieel om van niets naar een goed uitgerust centrum voor gehandicapten te groeien. Investeren in bouw en vooral investeren in mensen ter plekke!
De laatste jaren zijn we op meerdere locaties actief. Ondermeer in Centre Essaned in Sidi Thabet, een centrum voor meervoudig gehandicapte weeskinderen.
Essentieel: wij ondersteunen met kennis en kunde. Het project is van Tunesië.
De inzet van Tunesisch talent is essentieel. Primair is wat Tunesië zelf kan bekostigen en wij vullen aan met wat noodzakelijk en mogelijk is.

Stacks Image 59
Stacks Image 40
Stacks Image 66
Stacks Image 69

© 2013 Les Oiseaux Bleus Contact Me